stone house – 4

Toàn bộ đá sử dụng trong công trình được lấy từ núi đá tại Hòa Bình.

stone house - 4

stone house – 4