Rei sushi – 3

Mặt tiền với lối kiến trúc đương đại, toàn bộ tường kính để lấy ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, cũng như trở thành nguồn sáng trang trí cho con hẻm vào ban đêm.

Rei sushi - 3

Rei sushi – 3