Rei sushi – 2

Phần trần cao ấn tượng là kết quả của quyết định nhập hai tầng làm một.

Rei sushi - 2

Rei sushi – 2