Palacio-do-Grilo-5

Cấu trúc của cung điện được giữ nguyên như lúc mới được tìm thấy, vẻ đẹp của nơi này nay được tích hợp thêm nhà hát nhà hàng.

Palacio do Grilo 5