Palacio-do-Grilo-1

Nhà hát nhà hàng Palacio do Grilo nằm bên trong một tòa cung điện thuộc thế kỷ 18 ở Lisbon.

Palacio do Grilo 1