Quán-bar-đầu-tiên-của-Moet-&-Hennessy_7

Fischler cũng thiết kế ly uống rượu cho quán bar.

Quán bar đầu tiên của Moet & Hennessy 2