Quán-bar-đầu-tiên-của-Moet-&-Hennessy_6

Các yếu tố lịch sử được giữ lại xuyên suốt không gian.

Nội thất quán bar đầu tiên của Moet & Hennessy 5