nhà hàng 3

Các lõi ngô treo lơ lửng trên khu vực bàn ăn mang màu sắc đối lập trong không gian xám đậm | Ảnh: Rafael Palacios.

nhà hàng 3