Nấp Hostel – 5

Khu vực sinh hoạt chung nằm ở tầng trên cũng ngập tràn ánh sáng

Nấp Hostel - 5

Nấp Hostel – 5