Nấp Hostel – 3

Có hẳn một giếng trời ở sau nhà đầy ánh sáng nên những người chủ nhỏ chẳng ngại trồng cây và tạo nên một góc riêng yên tĩnh và thư thái.

Nấp Hostel - 3

Nấp Hostel – 3