Nấp Hostel – 2

Phần mặt tiền của Nấp đơn giản và chỉn chu.

Nấp Hostel - 2

Nấp Hostel – 2