Untitled-bar-Thonglor_3

Lối vào hiện lên như lối vào của một cửa hàng cầm đồ, được thắp sáng bằng bảng hiệu neon.

Untitled bar Thonglor 3