Untitled-bar-Thonglor_1

Quán bar Untitled ở Bangkok được cải trang thành tiệm cầm đồ thu hút du khách với ánh sáng xung quanh và các vòng tròn điêu khắc.

Untitled bar Thonglor 1