Fusion Resort Nha Trang 8

Sử dụng gỗ nhiều mà không nặng, vuông vức mà không cứng nhắc, đồng thời cân nhắc cách dẫn dắt giữa cảm giác bề mặt chất liệu với xúc cảm, khí hậu, cảnh quan.