Fusion Resort Nha Trang 7

Các chất liệu gỗ bản địa như chò chỉ và tre được ưu tiên sử dụng, gạch lát nền với màu sắc và bề mặt nhám dịu dàng liên tưởng cảm giác được đi trên cát mịn.