Fusion Resort Nha Trang 5

Những góc khuất như khoảng sàn dưới gầm bàn cũng được xử lý cho sinh động hơn nhờ bề mặt kính trong suốt xuyên sáng của mặt bàn.