Mai Chau Ecolodge 8

Với các nguyên liệu được tận dụng lại từ các công trình khác, Mai Châu Ecolodge vẫn tạo ra được một không gian tiện nghi, thoải mái.