Mai Chau Ecolodge 5

Trên khung bê-tông hiện đại, các nhà thiết kế tận dụng đá vụn trong quá trình xẻ núi làm đường làm gạch ốp tường, và chống nóng bằng tre nứa và dây thừng cuốn quanh trần nhà.