JW Marriott Hanoi 5

Cửa chớp rỗng đặc đan xen được kết hợp ăn ý với sọc ngang của ghế làm việc.