JW Marriott Hanoi 10

Một đường cong chào đón và cũng là mở bài cho chuỗi vòng cung liên tiếp của không gian Spa.