Untitled-6

Phòng ngủ của con gái cũng là phòng vui chơi và thư giãn với những màu sắc tươi tắn, cả ở màu thảm và màu tranh trên tường.