Untitled-3

Tranh có mặt tại mọi góc trong nhà cô, trở thành một phần của nội thất cả về chủ đề và màu sắc.
Tina xếp xen kẽ một cách khéo léo giữa nội thất hiện đại của châu Âu và các sản phẩm châu Á.