7

Hai không gian phòng ngủ và phòng làm việc được sắp xếp trong cùng một căn phòng nhưng mang hai không khí khác hẳn nhau, dù chỉ ngăn cách bằng một tấm bình phong.