thiet ke van phong 4

Một số văn phòng ở Việt Nam cũng cập nhật xu hướng và thiết bị hiện đại trên thế giới đem lại sự tự do, để thu hút các nhân tài ở thế hệ Y. Điển hình như những văn phòng theo Activity based model
(thiết kế dựa trên hoạt động của
nhân viên) như: BP Castrol,
Johnson&Johnson, GSK, SAP…
nơi nhân viên không chỉ có bàn
làm việc đơn thuần mà có thể làm
việc hoặc công tác bất cứ đâu họ
muốn: bàn làm việc, worklounge,
các khu thảo luận, các phòng
riêng tư, phòng họp, pantry…
Văn phòng