Untitled-6

Những vật trang trí cũng được tiết chế cả về màu sắc, phom dáng lẫn chi tiết.