Untitled-5

Đồ đạc được lựa chọn theo khuynh hướng đơn giản, vuông vức với ít màu sắc nhưng nhiều sắc độ để tạo ra sự đa dạng trong tổng thể thống nhất và cảm giác dễ chịu cho toàn bộ căn hộ. Chỉ một số điểm nhấn đặc biệt như đồng hồ, chậu cây, đèn, gối… mang màu sắc nổi bật để đưa thêm sinh khí và năng lượng.