Văn-phòng-ARI-Paris_9

Phòng họp Moorish trước đây giờ là một không gian để hội ý có màu cầu vồng. (Hình ảnh: Younès Klouche)

ARI Paris phòng họp