Văn-phòng-ARI-Paris_5

Con mèo Chat-Ri của Touhami chợp mắt bên cạnh ấn bản tiếng Nhật của The Beauty of Time Travel, một cuốn sách về việc ARI khởi động lại thương hiệu làm đẹp Officine Universelle Buly. (Hình ảnh: Younès Klouche)

ARI Paris The Beauty of Time Travel