Văn-phòng-ARI-Paris_12

Sân tenis trong tầng hầm văn phòng. (Hình ảnh: Younès Klouche)

ARI Paris tầng hầm sân tenis