Văn-phòng-ARI-Paris_10

Văn phòng của Touhami chứa đầy những phát hiện và thiết kế kinh điển yêu thích của ông. (Hình ảnh: Younès Klouche)

Văn phòng của Touhami ARI Paris