San pham pha le 5

Đèn bàn Tula 2.100.000 – 2.500.000 VNĐ/cái; Bình thủy tinh Bonita 560.000 – 820.000VNĐ/cái; Ly thủy tinh Jojo 125.000VNĐ/cái (Tất cả của Coto); Bình thủy tinh cổ màu tím Bolle 502.02 Talpa/Ametista Venini 45.100.000VNĐ; Bình thủy tinh cao chuyển màu Bolle 503.00 Viola-The-Verdemela Venini 82.500.000VNĐ (Tất cả của Eurasia Concept)