San pham pha le 4

Bình Longi 1.607.000VNĐ (Nhà Xinh); Bàn bên Adria 8.550.000 VNĐ
(BoConcept); Bình thủy tinh cổ màu đen Bolle 503.02 Pagliesco -Verdemela Venini 49.500.000VNĐ; Bình thủy tinh cao xám xanh Bolle 503.01 Talpa-Adriatico Venini 49.500.000VNĐ; Bình thủy tinh có quai First Love Gold Griffe 14.630.000VNĐ (Tất cả của Eurasia Concept)