San pham pha le 2

Tượng trang trí Gold dust 990.000VNĐ (BoConcept); Bình thủy tinh có nút 295.000VNĐ, Chai thủy tinh chữ nhật 4×4, H25cm Việt Nam 100.000VNĐ (Nhà Xinh); Chai thủy tinh hình chuông D14H15cm Việt Nam 160.000VNĐ, Chai thủy tinh hình trụ D7H24cm Việt Nam 130.000 VNĐ, Chai thủy tinh tròn màu trắng D9H15cm Việt Nam 150.000VNĐ, Chai thủy tinh tròn màu xanh D9H15cm Việt Nam 180.000VNĐ, Bình thủy tinh hình ly D14H30cm Việt Nam 360.000VNĐ (Sadec District); Bình thủy tinh màu Kukinto Venini 86.900.000VNĐ
(Eurasia Concept)