San pham pha le 1

Bình thủy tinh trong suốt 1.290.000VNĐ (Nhà Xinh); Bình hoa trang trí Underl. Panel Alex-Rose Moser 72.270.000VNĐ; Ghế cầu vồng Cappellini 345.400.000VNĐ; Bình thủy tinh cổ màu đỏ Bolle 502.01 Pagliesco/ Rosso Venini 45.100.000VNĐ (Tất cả của Eurasia Concept)