sản phẩm nội thất – 3

Bề mặt của “Rorschach” được làm từ lưới kim loại tạo cho mọi người cái nhìn nhẹ nhàng và trong suốt.

sản phẩm nội thất - 3

sản phẩm nội thất – 3