sản phẩm nội thất – 2

Ý tưởng chính cho “Rorschach” chính là một sản phẩm trừu tượng cả về công năng cũng như hình dáng cụ thể.

sản phẩm nội thất - 2

sản phẩm nội thất – 2