19-Town_5

Xiong đã sử dụng nhiều mảnh ghép từ bộ sưu tập Building Blocks của mình để trang trí nhà hàng. Hình ảnh: Ye Rin Mok

19 Town bộ sưu tập Building Blocks