19-Town_4

Vách ngăn khối kính phân chia không gian. Hình ảnh: Ye Rin Mok

19 Town Vách ngăn khối kính phân chia không gian