19-Town_1

Nhà hàng 19 Town gần trung tâm thành phố Los Angeles. Hình ảnh: Ye Rin Mok

Nhà hàng 19 Town