(8) Công cụ gia công 5 trục và đa nhiệm tạo hình chiếc cốc