(7) Mỗi cốc rượu sake được làm tinh xảo từ các tấm duralumi