lurvig-ikea-for-pets-designboom-07

Bên cạnh loại chén ăn thông thường còn có hộp đồ ăn thông minh. Các “boss” có thể tự phục vụ bằng cách dùng chân xoay chén, đồ ăn sẽ rơi ra. Ảnh: IKEA