ghế bành – 7

Rãnh ghế có thể dùng để đựng những đồ vật khác nhau.

ghế bành - 7

ghế bành – 7