img_9_1502906077_4c6f3f60ab8c73299b4e48f70ba2c309

Sản phẩm có bản lề để mọi người có thể dùng ổ khoá để cất giữ vật dụng cá nhân.