img_12_1502906077_57090eeec359b0d0becea5f084952eb0

Thông điệp chính của “Patchwork” chính lại mang lại cho họ sự thoải mái gần giống như ở nhà.