2 Sự kết hợp giữa thiết kế nội thất và nghệ thuật làm bánh