thảm Zoe 3

Thảm Sool với kỹ thuật dệt kilim truyền thống có độ nhẹ và sự đa dạng về cấu trúc bề mặt. Ảnh: Tổng hợp.

thảm Zoe 3