Eduardo Chillida 4

Tác phẩm điêu khắc Stone VI với chất liệu đá granite màu hồng. Ảnh: Dezeen.

Eduardo Chillida 4