Eduardo Chillida 3

Tác phẩm điêu khắc Advice to Space IX làm bằng thép corten. Ảnh: Dezeen.

Eduardo Chillida 3