Eduardo Chillida 1

Tác phẩm The Watcher III của Chillida (1994) được làm từ thép. Ảnh: Dezeen.

Eduardo Chillida 1